Signering og nekte å signere elektroniske dokumenter

Signering av dokumenter er bare tilgjengelig for de ansatte som har rett til å gjøre det, og et elektronisk signaturbevis er mottatt. Hvis signering av dokumenter ikke er tilgjengelig, for å få rett til å signere dokumenter, ta kontakt med en ansatt med administrative rettigheter .

Dokument-signering er mulig for dokumenter som finnes i Behandlet, Innboks, Utboks, Interne mapper (med status Signed required).

Hvis i listen over dokumenter til venstre for dokumentnavnet vises:

- Dette betyr at dette dokumentet blir behandlet av en annen bruker (dokumentet er åpent for dem eller er sjekket) - Dette betyr at dette dokumentet blir behandlet av en annen bruker (dokumentet er åpent for dem eller er sjekket). Når du holder musemarkøren over ikonet, vises et hint med navnet på brukeren som jobber med dokumentet.

og krysse dokumentet - det betyr at dokumentet nettopp er slettet av en annen bruker og krysse dokumentet - det betyr at dokumentet nettopp er slettet av en annen bruker. Når du holder musemarkøren over ikonet, vises et hint med navnet på brukeren som slettet dokumentet. Du kan åpne et slikt dokument ved å klikke på navnet sitt.

Det er mulig å signere (nekte å signere) som ett dokument, eller flere dokumenter samtidig:

 1. For signering (avslag på underskrift):


  Ved åpning av vinduet Elektronisk dokumentbehandling , klikk på Fyll søknad- knappen, fyll det inn og send .


 2. trykk:
  • Tegn og fullfør arbeidsflyten (for å signere dokumentet);

   Når en forespørsel om å signere et utgående dokument etter at det er signert, vil dokumentet bli sendt til motparten eller til divisjonene.

  • Avslå / avslå signaturforespørselen til den ansatte (for å nekte og sende dokumentet til den ansatte som sendte signaturen) eller Nekte / Avvis dokumentets underskrift til motparten (for å sende nektet til dokumentets motpart (dokumenter).

 3. I vinduet som åpnes, bekreft signaturen eller benektelsen av signaturen som angir årsaken til nektet.

  • Hvis brukeren har flere e-signatur sertifikater og ingen er valgt for å signere dokumenter, velger du den du trenger ved å bruke koblingen for å velge.

   I valgvinduet for sertifikat er merket avbryt merket i gjeldende organisasjon valgt . Dette betyr at dokumenter vil bli signert av det valgte sertifikatet som standard. Om nødvendig kan boksen bli fjernet.

   Du kan endre sertifikatet til en annen ved hjelp av en lenke for å velge en annen når du signerer dokumenter eller i personlige innstillinger.

  • Hvis en skybasert elektronisk signatur brukes, angir du koden fra SMS-meldingen i dokumentet for signaturbekreftelse.

Etter signering vil statusen til dokumentet endres til Signed .

Hvis dokumentet ble avvist, endres statusen til Signatur nektet . I dokumentvisningsvinduet vises meldingen Signed denied, av hvilken grunn og som nektet .

Tilbake til listen over artikler